ការថែទាំសុខភាព, តើការទិញសាកសមដែរឬទេ? អានបន្ត!

តើការមានសុខភាពល្អមានន័យយ៉ាងណា?

ពាក្យថាសុខភាពមានន័យថារីករាយនិងមានសុខភាពល្អ។ ដើម្បីយល់ពីរឿងនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលគំនិតនៃជីវិតល្អ។ នេះជាមូលហេតុចំបងដែលខ្ញុំព្យាយាមជួយអ្នកឱ្យយល់ពីរបៀបស្វែងរកជីវិតល្អរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកបានរស់នៅក្នុងជីវិតខុសអ្នកគួរតែបញ្ឈប់ការរស់នៅវាឥឡូវនេះហើយផ្លាស់ប្តូរទៅរកជីវិតស្មោះត្រង់ដែលអ្នកមានសុភមង្គលនិងមានសុខភាពល្អ។ នៅក្នុងជីវិតមិនល្អអ្នកនឹងមិនអាចទទួលបាននូវសុភមង្គលណាមួយឡើយ។ ជីវិតល្អគឺជាជីវិតដែលផ្តល់នូវសុភមង្គលនិងអត្ថន័យ។ អ្វីដែលល្អបំផុតគឺរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានសុខភាពល្អដែលមានគោលដៅត្រឹមត្រូវ។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងមិនល្អហើយអ្នកចង់បញ្ចប់វាអ្នកគួរតែរកមើលវិធីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងនោះ។ ដើម្បីស្វែងរកគោលដៅជីវិតរបស់អ្នកអ្នកអាចប្រើវិធីដូចខាងក្រោម៖ ១) ទទួលបានសុខភាពល្អ (មានន័យថាកម្ចាត់ជំងឺបាត់បង់ទំងន់ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុខភាពរបស់អ្នក។ ៣) ផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅរបស់អ្នក (ដូចជាការផ្លាស់ប្តូររបបអាហារបង្កើនការហាត់ប្រាណគេងឱ្យបានច្រើនជៀសវាងការជក់បារីជាដើម) ៤) ស្វែងរកគោលបំណងថ្មី (មានន័យថាចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីទិញឡានថ្មីចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងថ្មី។ ល។ ) ) ៥) ទាក់ទងជាមួយអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់អ្នក (i ។

ការពិនិត្យចុងក្រោយរបស់យើង

Miracle

Ilayda Medina

ចំពោះសុខភាពបន្ថែមទៀត Miracle ទំនងជាវិធីដ៏ល្អបំផុត។ អ្នកប្រើប្រាស់សប្បាយរីករាយនិងសប្បាយចិត្តជាច្រើនប...